logo

Hur vet ni vad det är för guldhalt?

Oftast finns det stämplar som berättar vad det är för karathalt, och om dessa saknas går det ändå att ta reda på karathalten genom att göra ett syratest.

Jag har tandguld, men det sitter en massa annat där också. Kan jag ändå sälja tandguldet?

Det är oftast så tandguld ser ut och vi har lång erfarenhet av att bedömma hur mycket guld det är.

Jag har stenar i mina smycken. Ska jag ta bort dem?

Nej, vi visar dig på plats hur mycket stenarna väger om det är så att smycket ska återvinnas.